Các chính sách bảo mật từ nhà cái Thabet

Chính sách thu thập thông tin

Nhà cái Thabet không thu tập thông tin các nhân khách hàng, không kiểm soát hoạt động của người dùng.

Các thông tin cá nhân khác của khách hàng sẽ được lưu trữ 1 cách bảo mật để thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ chăm sóc khách hàng bao gồm:

  • Số điện thoại
  • Email
  • Telegram/Zalo

Theo dõi thiết bị và cookie

Trình duyệt được phép tự động sử dụng cookie để thu thập 1 số thông tin cơ bản. Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận các quyền sử dụng cookie trên trang web này.

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng bao gồm địa chỉ IP, quốc gia, thông tin thiết bị, giới tính và hệ điều hành… được tự động thu thập để nhận biết và phân phối dữ liệu 1 cách tốt nhất.